Onafhankelijk Advies Tijdregistratie en Personeelsplanning

E-Boek van Vincent Peskens 'De nieuwe kijk op tijdregistratie'

Een goed tijdregistratiesysteem ondersteunt de moderne manier van werken. Selectie van het juiste systeem voor tijdregistratie, personeelsplanning en/of urenverantwoording is niet eenvoudig.

Het e-boek over tijdregistratie geeft u inzicht in de vele aspecten die in het inventarisatie- en selectieproces een rol spelen en biedt u daarnaast een leidraad om uw eisen en wensen te definiëren. Op basis daarvan kunt u een geschikte leverancier selecteren of uw bestaande systeem optimaliseren.

Inhoud:

 • Waarom tijdregistratie
  Wat voor de de ene organisatie een reden is om tot aanschaf over te gaan, is voor een andere organisatie juist een reden om dit niet te doen. In dit boek worden vijftien verschillende redenen besproken om tijdregistratie aan te schaffen.
 • Modules in tijdregistratie
  Tijdregistratiesystemen hebben vele mogelijkheden die verder gaan dan alleen het berekenen van de aanwezige tijd. Zo kan een systeem u oplossingen bieden voor aanwezigheid, afwezigheid, planning, tijdschrijven, orderregistratie, toegangscontrole, BHV, receptie en bezoekersregistratie. De verschillende mogelijkheden worden hierin uitgebreid besproken.
 • Het inrichten van tijdregistratie
  Een systeem is zo goed als de inrichting van het pakket. Voor het inrichten dient u te weten wat u met het systeem wilt bereiken en welke verschillende regelingen binnen uw bedrijf worden toegepast. Het boek beschrijft hoe de verschillende regelingen zoals pauzes, overuren en afwezigheden invloed kunnen hebben op het systeem en hoe deze tevens op elkaar invloed kunnen hebben.
 • Het beheer
  Tijdregistratie is een systeem voor en door de hele organisatie. Het beheer ligt niet bij één persoon. Elke medewerker zal afhankelijk van zijn functie, toegang kunnen krijgen tot het systeem. De verschillende functies worden in dit boek besproken, van dagelijks beheer, Employee Self Service, managers, directie en systeembeheer.
 • Koppelingen
  Tijdregistratie staat niet op zichzelf. Een goede koppeling bespaart dubbel werk en voorkomt fouten. De verschillende koppelingen die mogelijk zijn worden behandeld zoals met HRM, salarisadministratie, ERP en toegangscontrole.
 • Wijze van registratie
  Hoe wilt u registreren? Met een badge of met biometrie. Wat wilt u registreren? Alleen de begin- en eindtijd of ook de afdeling en/of order. Is het tijdstip van aankomst en vertrek van belang of dient de gepresteerde tijd te worden ingegeven? De verschillende mogelijkheden worden in dit boek duidelijk uiteengezet.
 • Het invoeren van tijdregistratie
  De verschillende stappen worden behandeld die nodig zijn van de oriëntatiefase tot en met het in gebruik nemen van het tijdregistratiesysteem. Hierbij worden o.a. de volgende stappen besproken: analyse, pakketselectie, inrichten, installatie, instructie, testperiode, finetunen en onderhoud.

Download het gratis e-boek van Vincent Peskens.