Onafhankelijk Advies Tijdregistratie en Personeelsplanning

Flexibiliteit in werktijden

Flexibiliteit in werktijden is steeds meer de norm. Deze flexibiliteit geldt voor zowel de werkgever als voor de werknemer.

Binnen de organisatie wordt de bezetting afgestemd op de productie en worden de medewerkers gepland op dagen, tijden, competenties en werkplekken. Daar waar nodig aangevuld met flexwerkers.

De medewerkers vragen flexibiliteit. Naast het aanvragen van verlof hebben zij wensen om op bepaalde tijd niet of juist wel ingepland te worden. Hun beschikbaarheid wordt beïnvloed door werkschema’s van partners, roosters van kinderen, de zorg voor ouders en de tijden van sport en hobby’s.

Voor organisaties is dit een uitdaging welke zonder goede software ondersteuning lastig is uit te voeren.

Oplossingen

Personeelsplanning 

software biedt de ideale oplossing voor flexibiliteit. De basis zal meestal een vast werkpatroon voor de medewerker zijn waarin is bepaald op welke dagen en welke roosters men standaard werkt.

Aan de hand van de te verwachte productie wordt per kostenplaat of productielijn de bezetting bepaald al of niet met de daarbij behorende competenties.

Door de standaard roosters te koppelen aan de gewenste bezetting is het direct inzichtelijk op welke plaatsen er een onder of over bezetting is. Deze kunnen handmatig worden aangepast of het systeem kan zelf de meest ideale bezetting berekenen en voorstellen.

Ook voor het aanvragen van verlof en andere afwezigheden biedt de planning inzicht of de aanvraag goedgekeurd kan worden of dat de medewerker daarin teleurgesteld moet worden.

Door zelfroosteren in te voeren wordt er een nog grotere flexibiliteit geboden. Afhankelijk van de werkdruk worden roosters bepaald met de daarbij behorende competenties. De medewerkers kunnen zelf inschrijven welke roosters zij willen invullen.

Tijdregistratie

De toegenomen flexibiliteit heeft als consequentie dat tijdregistratie belangrijker is geworden. De medewerker heeft recht op een eerlijke betaling en daarvoor is een goede registratie van gewerkte uren, toeslaguren en overuren essentieel. Tijd voor tijd regelingen geven zowel de werkgever als de medewerker meer vrijheid.

Tijdregistratie is een objectieve tool  die inzicht geeft in de contractueel te werken uren van de medewerker. Hiermee wordt bedoelt de gewerkte uren, overuren en alle afwezigheden.

Deze gegevens zijn ook de basis voor de planning. Bij het selecteren van een medewerker tijdens het plannen kunnen de gewerkte tijden en het tijd voor tijd saldo een sturend element zijn.

Tijdregistratie op kostenplaats en/of order

Naast de aanwezigheid is er een toenemende vraag naar de tijden gewerkt op een kostenplaat, afdeling of order. Door het verbijzonderen van de aanwezigheid krijgt men de gewenste management informatie en in hoeverre de planning afwijkt van de werkelijkheid.

Ervaring uit het verleden helpen bij het plannen in de toekomst.

De rapportages hiervan zijn essentiële management informatie en kan dienen als input voor het ERP pakket.

Communicatie met medewerkers

Bij flexibiliteit hoort een goede communicatie met de medewerkers door bijvoorbeeld een app.

Door het geven van informatie aan de medewerker zoals inzicht in gegevens als tijd voor tijd saldo of verloftegoed en zijn rooster. Maar ook kan de medewerker de mogelijkheid krijgen van het aanvragen van verlof, zijn uren te verantwoorden, ruilen van een dienst met een collega of het inschrijven op een openstaand rooster.

Laat u adviseren

Uw wensen en eisen zijn leidend bij het selecteren van het juiste pakket. Er zijn heel veel leveranciers die hiervoor oplossingen bieden. Elk met zijn eigen mogelijkheden, beperkingen en prijsstructuur.

Time To Manage helpt met het opstellen van de eisen en wensen en het selecteren van de best passende pakket voor uw organisatie. Objectief en onafhankelijk.